Privacybeleid

Privacy- en Cookieverklaring KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de invoering van de AVG geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en bepaalt hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze informatie moet direct of indirect (door middel van afleiding) kunnen leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon.

De AVG verdeelt persoonsgegevens in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • BSN-nummer
 • E-mailadres
 • Kentekengegevens
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Etniciteit
 • Religie
 • Seksuele leven
 • Politieke mening
 • Gezondheid
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Crimineel gedrag
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens

KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES zal u nooit om bijzondere persoonsgegevens vragen en verwerkt daarom geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt bedoeld met het verwerken van persoonlijke gegevens?

Volgens artikel 4, lid 2, van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen enz. Het begrip verwerking is zeer breed en omvat alle handelingen, van gegevensverzameling tot gegevensvernietiging.

Hoe verzamelt KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES persoonlijke gegevens?

KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES verzamelt nooit persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.
KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES verkrijgt uw gegevens door informatie achter te laten in formulieren, cookies te plaatsen of door rechtstreeks contact met u op te nemen.

In overeenstemming met de AVG legt KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES alleen relevante gegevens vast, inclusief hoe deze gegevens zijn verkregen en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Knisper | Audus Technologies.
KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES verstrekt uw gegevens nooit aan derden tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of tenzij de wet KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES daartoe verplicht.

Cookies

The website of KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door een server op uw harde schijf wordt opgeslagen en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat.

Er kunnen drie soorten cookies worden onderscheiden:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die nodig zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gelegd.
 • Analytische cookies: met analytische cookies kunnen tools zoals Google Analytics de website monitoren en de websitehouder inzicht geven in informatie zoals hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s worden bezocht en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar jou kan leiden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker bijhouden en zo een profiel van de bezoeker creëren.

Het plaatsen van een functionele cookie dient alleen om de weergave van de website aan u te optimaliseren en daarvoor hoeft u geen toestemming te geven aan Knisper | Audus Technologies.
Voor de andere twee soorten cookies dient u wel toestemming te geven aan KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES. U kunt dit doen door de cookiemelding te accepteren. Als u dit niet doet, zal KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Hoe gaat KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES met uw persoonlijke gegevens om?

 • Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig geregistreerd door KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES. Dit betekent dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor degenen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is om uw gegevens in te zien.
 • Uw gegevens zullen door KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES niet worden gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES daartoe verplicht is door de wet of de handhaving daarvan.
 • U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals die door KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES zijn vastgelegd. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@knisper.io.

Met welk doel verzamelt KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES persoonsgegevens?

 • KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES verzamelt en bewaart informatie van relaties om de relaties te onderhouden.
 • KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES verzamelt en bewaart informatie van beoogde relaties om ze van dienst te zijn bij verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.
 • KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te onderhouden en aan uw verzoeken te voldoen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om u passende informatie toe te sturen.

Instemming en bezwaar

In overeenstemming met de regels van de AVG slaat KNISPER AUDUS TECHNOLOGIES alleen relevante en geautoriseerde informatie op, voor zolang dat nodig is en met uw toestemming.

Wilt u bezwaar maken tegen de registratie van uw persoonlijke gegevens, toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals geregistreerd door KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met KNISPER | AUDUS TECHNOLOGIES via info@knisper.io

U kunt meer lezen over de AVG op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg